Gezocht: nieuw lid kascommissie

Voor controle van de boeken over 2024 zoeken we weer een nieuw lid voor de kascommissie. Het kost je ongeveer twee avonden per jaar in de maand maart. Een avond om de digitaal aangeleverde stukken zelf door te nemen en een avond om je bevindingen te bespreken in de commissie. In de kascommissie zitten drie leden, waarvan één reserve lid. Het is wenselijk als je deze taak voor 2 à 3 jaren op je neemt, zodat ervaring kan worden doorgegeven. Help de vereniging en stuur een email naar secrataris@frtcalmere.nl zodat deze je in contact kan brengen met een lid van de huidige kascommissie.

Nieuws Overzicht