Stichting MTB & More opgericht

In de afgelopen jaren is de FRTC Almere, naast het faciliteren van wieleractiviteiten voor de leden, steeds meer betrokken geraakt bij het ontwikkelen en organiseren van activiteiten, die ook voor niet leden beschikbaar zijn.
Om te voorkomen dat ledenbelangen ondergeschikt zouden raken aan andere activiteiten, heeft het bestuur van de FRTC Almere besloten de overige activiteiten in een zelfstandige organisatie onder te brengen.
Dit heeft geresulteerd in het oprichten van de Stichting MTB & More 
op 23 augustus 2017.   

De naam is bewust zo gekozen. Op dit moment ligt de nadruk vooral op mountainbike-activiteiten. Daarnaast zullen ook  wieleractiviteiten die niet exclusief voor de leden  van de FRTC Almere worden georganiseerd, door de stichting zullen worden opgepakt. Voorbeeld daarvan is het mede-organiseren van de Zuiderzeeklassieker.
FRTC Almere en de Stichting zullen nauw blijven samenwerken met als doel wieleractiviteiten in de breedste zin van het woord te stimuleren en te faciliteren.
Voor uitvoering van activiteiten zal de Stichting vaak terugvallen op de kennis en inzet van vrijwilligers uit de FRTC Almere. Maar ook zullen anderen worden uitgenodigd om te helpen plannen of evenementen te realiseren, zoals dat nu al het geval is bij de verdere ontwikkeling van mountainbikeparkoersen.
Op financieel gebied zullen beide organisaties een zelfstandig beleid voeren.

Het bestuur van de stichting MTB & More bestaat uit: Klaas Huttenga, voorzitter, en Huub van Dijk, secretaris/penningmeester. Naast het bestuur is er een Raad van Advies, bestaande uit deskundigen op alle terreinen van het fietsen, die of permanent of projectmatig het bestuur zullen adviseren en ondersteunen bij uitvoering.
Op dit moment wordt gewerkt aan informatiekanalen. Mocht u nu al nadere informatie willen hebben stuur dan een mail naar info@mtbmore.nl of bel  06-10557844 (voorzitter)  of 06-15579494 (secretaris/penningmeester).

Nieuws overzicht