Pas je persoonlijke gegevens aan!!!

Heb je een nieuw mailadres? Een ander bankrekeningnummer? Of is er wat anders gewijzigd? 
Je bent als lid zelf verantwoordelijk om je persoonlijke gegevens actueel te houden.
In de website van de club liggen van alle leden de persoonlijke gegevens vast.  Wil je wat wijzigen? Ga dan als volgt te werk.
Ga naar de FRTCA website. Op het eerste scherm, de homepage,  geef je aan dat je wilt inloggen. Na het inloggen kom je op een scherm waarop staat dat je bent ingelogd en dat je je persoonlijke gegevens kunt inkijken. Klik je daarop dan krijg je een scherm met al je persoonlijke gegevens. Bovenaan die gegevens staat “wijzig” en als daarop klikt kun je eventueel gegevens aanpassen. Adressen. telefoonnummers, mailadressen enz.. 
We hebben de laatste tijd, met het verzenden van emails aan leden, gemerkt dat een beperkt aantal mailadressen niet meer kloppen. Hierbij een oproep om een te checken of al je gegevens nog kloppen en ze eventueel aan te passen.
 
De administratie
Nieuws overzicht