Ben jij onze nieuwe webmaster?

De club is op zoek naar een nieuwe webmaster. Heb jij belangstelling?

Nadat John Bijlsma een aantal jaren de functie van webmaster heeft ingevuld heeft hij het bestuur te kennen gegeven dat hij het stokje wil doorgeven. John heeft kort na de start van het gebruik van de website voor verenigingen van All United, het webmasterschap overgenomen. Hij heeft het uiterlijk van de website uitgebouwd tot het huidige niveau en daarnaast een aanzet gegeven tot het gebruik van de site als informatiesysteem voor bestuur en commissies. Het bestuur bedankt hem voor zijn inzet in soms roerige perioden. 

Op korte termijn willen we dus graag in kontakt komen met iemand die de functie wil overnemen van John, die beschikbaar is voor een goede overdracht. Naast het beheer op technisch gebied en goede communicatie met de leverancier en de gebruikers, zal de nieuwe webmaster zich gaan inzetten om de autorisatie en privacy-regels volgens de nieuwe wetgeving te implementeren en daarnaast ook de informatiefunctie van de site verder uit te bouwen. 
De werkzaamheden vragen gemiddeld twee tot vier uur per week.
De webmaster is lid van de PR- Sponsorcommissie waar periodiek afstemming plaatsvindt met de mensen die facebook etc. beheren. De commissie komt 4 keer per jaar bijeen. (zie de bijlage)

Lijkt het je leuk om je in deze functie als vrijwilliger voor de vereniging aan de slag te gaan, neem dan kontakt op met Klaas Huttenga, 06-10557844 of stuur een mail aan klaashuttenga@kpnmail.nl Ervaring in vergelijkbar werkzaamheden is wel nodig.
 
Het bestuur

Downloads:

Nieuws overzicht