Uit het bestuur

In de bestuursvergadering van 11 januari 2018 is het volgende besproken en/of besloten:

 

 

1)                    Rapport onderzoek naar seksuele intimidatie en misbruik in de sport.
 
Onze vereniging moet
een vertrouwenspersoon aanwijzen, waarnaar de leden zich kunnen wenden. Deze persoon hoeft geen lid van de vereniging te zijn. Het bestuur  zal contact opnemen met het Sportbedrijf  met de vraag hoe andere verenigingen hiermee omgaan.

2)                    Beleidsplan 2018-2020

In het Beleidsplan 2015 -2017 is getracht een stap te zetten naar een bredere inzet op maatschappelijke ontwikkelingen.
Na drie jaar is dit niet of nauwelijks opgepakt, wat voor het bestuur aanleiding is om de vereniging weer te positioneren als een vereniging die zich puur inzet voor de leden.
Het bestuur en de commissies gaan zich met alle activiteiten volledig toeleggen op het bieden van clubritten met alles wat daar als nevenactiviteiten op het gebied van sponsoring en publiciteit aan gekoppeld is.
Het Beleidsplan 2018 – 2020 heeft daarom als subtitel: “Van de Leden, voor de Leden, door de Leden”. 
Het document staat op onze website achter de inlog bij “Over ons”, “Vereniging documenten”.
Vragen kunt u per mail doorsturen aan de secretaris, secretaris@frtcalmere.nl


3)                    Voor bereiding ALV op 28 februari 2018.

Het jaarverslag 2017 is vastgesteld, en kunt u vinden op de website. De concept Balans en V&W zijn goedgekeurd en gaan naar de Kascommissie voor controle.

4)                    Toerfietsen

De ontwikkelingen zijn besproken en het bestuur geeft ondersteuning bij de verdere uitwerking door de Toercommissie

5)                    Handbike

Een verwachte toeloop van nieuwe leden van Trappenberg en Sportbedrijf is niet gerealiseerd. De continuïteit van de handbikegroep is een punt van zorg voor het bestuur. In overleg met vertegenwoordigers van Trappenberg en Sportbedrijf zal  worden vastgesteld in hoeverre we deze activiteit willen continueren.

 

6)                    Super Cool

Als vereniging kunnen wij geen rechtstreekse ondersteuning aan Super Cool verlenen. Uitgangspunt is dat elke deelnemer in het Super Cool  één op één begeleid moet worden. Binnen de vereniging is geen deskundigheid voor het begeleiden van deze cliënten.
Het bestuur zal Super Cool hierover informeren.

Nieuws overzicht