Ontwikkelingen Toergroep

Op 10 januari is er weer een vergadering geweest over de verdere ontwikkelingen bij de Toergroep. 

De basis daarvoor was het behoefteonderzoek dat in 2017 is uitgevoerd.

Op de vergadering waren ongeveer 20 mensen uitgenodigd die zich hadden aangemeld om verder mee te praten over deelname in de Toercommissie of bij de begeleiding van de clubritten op de zondagmorgen.

Het plan dat was bedacht door de Toercommissie samen met het bestuur werd toegelicht. Basis van het plan is de Toercommissie de kalender helemaal te laten voorbereid en, inclusief de routes op GPS, en de ritten te rijden onder begeleiding van wegkapiteins.
Na uitgebreide informatie-uitwisseling  werd unaniem besloten het plan in 2018 uit te voeren. Alle aanwezigen melden zich aan om de ééndaags cursus wegkapitein te volgen.
Naast de mensen die op de vergadering aanwezig waren willen we alle toergroepleden in staat stellen de cursus te volgen.

Op dit moment lopen de voorbereidingen om op zaterdag 10 en zaterdag 17 februari een cursus te laten geven door een docent van de NTFU. Per dag kunnen maximaal 14 personen deelnemen. Als meer mensen zich aanmelden, wat wij van harte hopen, dan worden extra cursussen gepland.
De kosten voor de cursus worden door de vereniging gedragen.

Zodra de datums definitief zijn zullen mensen van de Toergroep geïnformeerd worden hoe ze zich kunnen aanmelden.  Hoe meer mensen deze kennis hebben hoe veiliger en prettiger we met elkaar kunnen fietsen.

n.b. een wegkapitein is niet de persoon die altijd voorop moet rijden!

De Toercommissie en het bestuur

Nieuws overzicht