Mededelingen van het bestuur

Vanuit het bestuur zijn er de volgende mededelingen:

Incasso contributie 2018 is gestart.
Curus wegkapitein
De Algemene Verordening Gegevensbescherming
Het jaarverslag over 2017 staat op de site.

Meer weten?

Incasso lidmaatschapsvergoeding 2018

Deze week is gestart met het incasseren van de lidmaatschapsvergoedingen voor het jaar 2018. De vergoedingen die gehanteerd worden zijn vastgesteld in de ALV van 29 maart 2017.

Cursus wegkapitein
Op 10 februari en 17 februari worden de eerste cursussen wegkapitein gegevens. Vppr beide dagen hebben zich 10 mensen aangemeld.
De cursus wordt gegeven door Harmen Scholtalbers, gecertificeerd docent namens de NTFU. Harmen heeft een eigen wielrenschool in Emmeloord.
De cursus start om 9.00 met een stuk theorie. Daarna gevolgd door uitgebreide oefeningen in de praktijk. De cursus eindigt om ongeveer 14.00 uur.
De wegkapiteins zullen in het nieuwe Toerseizoen. De clubritten op de zondagmorgen begeleiden.
In overleg is vastgesteld dat het nuttig zou zijn als zoveel mogelijk toerfietsers de kennis van de cursus wegkapitein zich eigen zouden maken. Het onderling begrip en veiligheid kan daardoor alleen maar toenemen. Besloten is om bij voldoende belangstelling de cursus weer aan te bieden. Per cursus kunnen maximaal 12 mensen deelnemen.
Vind je het voor jezelf ook belangrijk om je kennis over toerfietsen in de praktijk wat uit te breiden, meld je dan aan bij Richard Slagmolen, voorzitter van de toercommissie toercommissie@frtcalmere.nl Zodra er voldoende mensen zijn, wordt er weer een cursus georganiseerd.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming
Per 24 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (d AVG) van toepassing. In het kort is het doel hiervan een goede bescherming van persoonsgegevens te realiseren.
Onze vereniging legt ten behoeve van de ledenadministratie en financiële administratie gegevens vast van personen (leden). We zullen dus moeten vaststellen of we met die vastlegging voldoen aan de verordening of dat we aanpassingen zullen moeten uitvoeren. Inmiddels is een werkgroepje gestart met het vooronderzoek. Vanuit het bestuur is Arie Kool hierbij betrokken.
Tijdens de ALV op 28 februari zullen we aandacht aan dit punt besteden. Mocht je nu al vragen hebben mail die dan aan Arie Kool.

 

Jaarverslag 2017

Het jaarverslag 2017 vind je (na inlog) hier.

Nieuws overzicht