Toerfietsen 2018

In een aantal voorgaande Nieuwsbrieven hebben we jullie regelmatig geïnformeerd over mogelijke verbeteringen in het fietsen van de clubritten voor de Toerfietsers.
We hebben een behoefte-inventarisatie gehouden, de resultaten daarvan zijn besproken door de Toercommissie met het bestuur, de conclusies zijn getoetst met een aantal leden en de functie wegkapitein is gedefinieerd en er zijn twee cursussen voor wegkapiteins gehouden. Wat gaat er dit seizoen wijzigen?

 

Cursus wegkapitein.
Op 10en 17 februari is de cursus wegkapitein gegeven. We hebben daarvoor Harmen Scholtalbers, gecertificeerd opleider van de Wieleracademie van de NTFU/KNWU, ingehuurd.
In totaal hebben 20 mensen de cursus gevolgd en die zijn nu dus wegkapitein, ook wel Wielertrainer 1 genoemd.
De reacties op de cursus waren unaniem positief en men heeft vee l geleerd om toerfietsers tijdens clubritten te begeleiden.
De nadruk van hun werkzaamheden zal liggen op veiligheid en aanhouden verkeersregels, maar ook zullen zij letten op de capaciteiten van de deelnemers en eventueel adviseren om in een andere groep te gaan fietsen.
Maar, heel duidelijk, zij zijn geen politieagent!

De verdere organisatie in aansluiting op het opleiden van wegkapiteins.
Clubritten: afgesproken is dat de Toercommissie en de wegkapiteins verantwoordelijk zijn voor de clubrit op de zondagmorgen.
De clubritten op de dinsdagmiddag, woensdagavond en eventueel de donderdagavond worden door de deelnemer zelf ingevuld. Uiteraard zijn de gedragsregels gelijk aan de clubrit op de zondagmorgen.
Groepen: deelnemers kunnen zich aansluiten bij een van de drie groepen. Groepen zijn gebaseerd op kruissnelheden. Een groep voor >30 km, een groep van 28 km en een groep van 25 km.
Groepen bestaan uit max. 15 personen.
De Toercommissie bestaat nog een vrij kleine groep mensen die als taak hebben het voorbereiden van het seizoen, bestaande uit een agenda maken met de ritten en wekelijkse een GPS-bestand op de site zetten van de komende rit. De agenda voor 2018 op de website is gevuld.
Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor het document “Toerreglement en gedragsregels”. Het document staat op de website.
De wegkapiteins begeleiden de clubritten op de zondagmorgen. Zij hebben tevens de bevoegdheid om van een door de TC bedachte route af te wijken en deelnemers te wijzen op het feit of ze in de juiste groep fietsen. Voor de start kunnen zij een technische controle uitvoeren t.a.v. materiaal en helmen.
Tijdens de rit kunnen zij aanwijzingen geven om de veiligheid te handhaven en de verkeersregels aan te houden.
Ze wijzen voorrijders aan zorgen dat er regelmatig gerouleerd wordt. Zij zijn dus niet zelf voorrijder.
Een wegkapitein zal een assistent aanwijzen die hem/haar ondersteunt.

Evalueren
De eerste rit is zondag 4 maart. Start om 9 uur bij het clubhuis.
Afgesproken is dat we drie maanden gaan proberen op deze manier de zondagmorgenrit te rijden.
Alle op- en aanmerkingen uit die periode zullen worden meegenomen in een evaluatie vóór de zomervakantie.
We doen een beroep op alle deelnemers om zoveel mogelijk samen te werken met de wegkapiteins. Bespreek problemen met de wegkapiteins zodat die opgelost kunnen worden.

Volgende cursus wegkapitein
Zoals hiervoor al aangegeven is de cursus erg positief beoordeeld. Er is veel informatie uitgewisseld over hoe er in een groep veilig en aangenaam gefietst kan worden.
Conclusie was eigenlijk dat alle toerrijders de cursus zouden moeten volgen en het bestuur onderschrijft dat.
Wil je ook je kennis pop dit gebeid verbreden, ongeacht of je wel of geen wegkapitein wilt worden, dan is daarvoor de mogelijkheid. Meld je aan bij Richard Slagmolen, voorzitter van de toercommissie, en zodra er tien belangstellenden zijn organiseren we weer een cursus.

Toerfietsreglement en gedragsregels
Als gevolg van alle verandering is er een nieuw Toerfietsreglement met gedragsregels ontwikkeld.
Een belangrijk document met de afspraken hoe we ons tijdens een toerrit willen gedragen.
Klik hier voor dit document.

Het lezen hiervan wordt van harte aanbevolen!

De Toercommissie

 

Nieuws overzicht