Instemming

De ALV heeft op 19 november 2018 ingestemd met de wijziging van de statuten

De Algemene Ledenvergadering (ALV) heeft op 19-11 ingestemd met de voorgestelde wijziging van de statuten.
Voor de door een lid opgemerkte tegenstrijdigheid van artikel 9 lid 5 met artikel 9 lid 6 zal in de volgende ALV aan de leden instemming gevraagd worden om artikel 9 lid 6 te schrappen. 
Aan de notaris is gevraagd een notariële akte te maken van de gewijzigde statuten. Zodra dit gereed is, zijn de wijzigingen definitief en zullen de leden hierover geïnformeerd worden.

Het verslag van de ALV op 19-11-2018 staat op de website.

Het bestuur

Nieuws overzicht