Clubkleding en sponsoring

Een belangrijk deel van onze inkomsten krijgen wij van onze hoofdsponsor Overdevest. De sponsorovereenkomst loopt af op 31-12-2018

Tijdens de toelichting op de ALV op de begroting heeft Ciska van Homoet, onze penningmeester, aangegeven dat een belangrijk deel van de inkomsten voor de vereniging komt van onze hoofdsponsor Overdevest. Door zijn bijdrage kunnen we, indien daar vraag naar is, een aantal extra activiteiten voor de leden uitvoeren.

Aangezien de sponsorovereenkomst op 31 december 2018 afloopt, heeft een vertegenwoordiging van het bestuur begin november overleg gehad met Ton Overdevest over continuering van de overeenkomst. In principe zijn we het eens over de continuering voor drie jaar, waarbij Overdevest wel heeft aangegeven het bedrag van de sponsoring mede af te stemmen op de co-sponsoring. Een aantal van de huidige co-sponsoren heeft aangegeven te stoppen of dat te overwegen.

Afgesproken is dat we gezamenlijk op zoek  gaan naar een of meerdere co-sponsoren. Als we die vinden zal dat natuurlijk ook consequenties hebben voor de opdruk op de clubkleding. Vooralsnog verandert daar niets aan tot dat we nieuwe sponsoren hebben gevonden. Zodra dat het geval is zal het bestuur, in overleg met de kledingcommissie,  met een voorstel komen hoe we daarop inspelen. Doel is om in de voorjaars-ALV van 2019 een plan te delen met de leden.

Het bestuur

Nieuws overzicht