Statutenwijziging is definitief

De notariele akte is opgesteld en op 3 januari 2019 door de notaris ondertekend. 

 

Hiermee zijn alle formaliteiten voor de wijziging van de statuten afgerond en is de wijziging nu definitief. Een afschrift van de akte met de nieuwe statuten kunt u lezen op de website bij  : Over ons/Vereniging documenten.

Het Huishoudelijk reglement is ook aangepast en kunt u ook lezen op de website, op dezelfde plaats als de statuten.

Nieuws overzicht