Voorstel wijziging statuten

In de ALV op 19 november 2018 is vastgesteld dat in het voorstel tot wijziging van de statuten in de tekst bij Bestuursbevoegdheid en Vertegenwoordiging abusievelijk art 9 lid 6 is opgenomen. 

 

In art 9 lid 6 staat dat de vereniging vertegenwoordigd wordt door 2 bestuursleden. Art 9 lid 6 is daarmee in tegenspraak met art 9 lid 5. In art 9 lid 5 staat dat het bestuur vertegenwoordigd kan worden door de voorzitter .

 

Het bestuur stelt aan de ALV voor om in de statuten art 9 lid 6 te schrappen.

Nieuws overzicht