Clubkleding en kledingcommissie

Ontwikkeling nieuwe Clubkleding en oproep voor leden van de Kledingcommissie

De opvolging van de besluiten van de ALV van 18 februari 2019 over clubkleding betekent dat er veel werk verzet moet worden. Nog even het besluit van de ALV:

  • tijdens clubritten fietsen we in clubkleding.
  • vanaf 1 januari 2020 worden geen sponsornamen meer vermeld op de clubkleding. We nemen dus afscheid van sponsoren.
  • door een meerderheid van de aanwezige leden is gekozen voor een ander design van de clubkleding.

Uitgaande van deze keuzes gaat het bestuur met de kledingcommissie de nodige voorbereidingen treffen.

De Kledingcommissie
Gezien de vereenvoudigde bestel- en leverprocedure van clubkleding die twee jaar geleden is ingevoerd, bestond de kledingcommissie uit één persoon, Huub de Graaff. 
Huub heeft het bestuur 15 maart meegedeeld dat hij deze functie neerlegt.
Om de besluiten van de ALV goed te kunnen uitvoeren heeft het bestuur besloten een nieuwe kledingcommissie aan te stellen, bestaande uit minimaal een drietal personen. Daarbij is het uitgangspunt dat de commissie wordt samengesteld uit een lid uit de Toergroep, een lid uit de MTB-groep en een lid uit Fiets en Geniet. Het bestuur hecht er aan dat deze groepen in de commissie hun inbreng hebben. Vanuit het bestuur zal de commissie begeleid worden door Arie Kool.

Werkzaamheden van de Kledingcommissie
Om de uitvoering per 1 januari 2020 gerealiseerd te hebben zal de commissie uitgaande van het volgende plan haar werk gaan uitvoeren: 

  • ontwerp nieuwe clubkleding, rekening houdend met KNWU voorwaarden voor deelname aan wedstrijden (jeugdwedstrijdgroep)
  • bestelprocedure, met vaststellen afhaalpunt, met de gewenste afspraken die wij aan leverancier willen maken over levering nabestellingen. De huidige leverancier Just Cycle heeft aangeboden om het traject om te komen tot nieuwe clubkleding te begeleiden en als leverancier op te treden. De commissie kan, met goede redenen, adviseren om een andere leverancier voor te dragen.
  • plaats en datum pas-avonden regelen, zodanig dat alle leden m.i.v. het nieuwe seizoen (maart 2020) in nieuwe kleding kunnen rijden.

De definitieve vaststelling van plan van aanpak wil het bestuur uiterlijk voor 1 juli kunnen doen om het voor de leden mogelijk moet zijn om in het najaar de nieuwe kleding volgende nieuwe bestelprocedure te kunnen bestellen. Uitgangspunt daarbij is dat het nieuwe design aan de leden ter goedkeuring wordt voorgelegd, voordat er definitief besloten wordt tot aanschaf. 

Oproep voor leden voor de Kledingcommissie
Uitgaande van bovenstaande roept het bestuur leden uit de drie hiervoor genoemde groepen op zich uiterlijk 1 juni via een mail aan secretaris@frtcalmere.nl aan te melden. 

Het bestuur

Klaas Huttenga, voorzitter
Arie Kool, secretaris
Ciska van Homoet, penningmeester

Nieuws overzicht