Continu´teit FRTC Almere i.r.m. vacature bestuur.

Konsekwenties van het niet invullen van de vacatures in het bestuur

Op 1 maart 1992 is de vereniging FTC Almere opgericht als Toerfietsvereniging. Met name in de eerste tien jaar na 2000 zijn er, min of meer spontaan, een aantal fietsactiviteiten aan toegevoegd, waardoor de huidige vereniging bestaat uit een Toergroep, een groep  MTB- senioren, een MTB-jeugdgroep, een groep Fiets & Geniet, een groep Jeugdwedstrijdrijders en een groep Handbikers. Per 2010 heeft de vereniging in aansluiting op deze ontwikkelingen de naam FRTC Almere gekregen. Hoewel bovengenoemde groepen allen fietsactiviteiten uitvoeren, zijn ze allemaal duidelijk verschillend van aard. Een gevolg daarvan is dat elke groep de eigen activiteit uitvoert onafhankelijk van de andere groepen. We zijn dus met een grote groep leden, maar ook met heel verschillende activiteiten, wensen en belangstelling.

Vacatures Bestuur
De laatste tien jaar hebben er frequent bestuurswisselingen plaatsgevonden, maar steeds waren er weer mensen bereid om de vacatures in te vullen.
Sinds een paar jaar zitten we in de situatie dat bekend is dat de voorzitter per 1 januari 2020 opstapt en ook de secretaris heeft aangegeven per diezelfde datum te stoppen.
Er is meerdere keren een oproep gedaan voor nieuwe bestuursleden, maar die zijn tot nu toe zonder resultaat gebleven. 
Om de situatie voor een nieuw bestuur overzichtelijk te maken, is de vereniging van een ontwikkeling naar een maatschappelijk breed georiënteerde fietsvereniging, teruggebracht naar een vereniging die zich alleen nog op de belangen van de leden richt. Statuten zijn daar inmiddels op aangepast
Mochten er onverhoopt per 1 januari 2020 geen nieuwe bestuursleden zich hebben aangemeld dan heeft dit verstrekkende gevolgen voor de vereniging. 
De vereniging zou heel kort kunnen voortbestaan met één bestuurder, in dit geval de penningmeester, maar die ambitie is er niet. 
Dat zou dus kunnen inhouden dat de vereniging per 1 januari 2020  geen of een onvolledig bestuur heeft en dan kan de vereniging niet voortbestaan. 
Het bestuur vindt het niet verantwoord om dit probleem vooruit te schuiven naar 1 januari en heeft zich beraden op te nemen stappen. 

De volgende stappen willen wij nemen:

  • Hierbij nogmaals de oproep om u aan te melden als voorzitter of secretaris voor uiterlijk 1 juli 2019. Aanmeldingen moeten geldig zijn, dus volgens de statuten ondersteunt met de handtekeningen van 10% van de leden. Het aantal leden wordt per 15 maart 2019 gesteld op 246. Uw aanmelding met de vereiste 25 handtekeningen kunt u verzenden aan secretaris@frtcalmere.nl. Ook kunt u zich aanmelden bij het bestuur en kan het bestuur besluiten een voordracht uit te brengen. Vanzelfsprekend dient het bestuur te besluiten of zij die voordracht wil uitbrengen.
  • Mochten er geen geldige aanmeldingen worden ontvangen vóór 1 juli 2019, dan zal het bestuur een Algemene Ledenvergadering  bijeenroepen in de maanden juli of augustus 2019 en daar het plan aan de leden voorleggen voor ontbinding van de vereniging. Vanzelfsprekend zullen daar alternatieven besproken worden over de wijze waarop individuele groepen kunnen doorstarten, maar ook de keuze voor het volledig opheffen van de vereniging zal ter sprake komen. 

De stappen die daarna moeten leiden tot opheffing en eventuele groepsgewijze doorstart wil het bestuur in het najaar van 2019 nemen, zodat deze per 1 januari 2020 zijn afgerond.

Het bestuur
Klaas Huttenga, voorzitter
Arie Kool, secretaris
Cisca van Homoet, penningmeester

Nieuws overzicht