Kledingcommissie

Het bestuur heeft aangegeven dat voor uitvoering van de besluiten in de ALV inzake de clubkleding een kledingcommissie gevormd wordt met 3 leden vanuit de Toer-, MTB- en F&G-groep. Paul Groenenberg heeft zich aangemeld vanuit de Toergroep en Gerard van Dongen vanuit de MTB groep. 

Het bestuur wacht nog op de aanmelding van een lid uit de F&G groep. 

In de ALV is met een kleine meerderheid gekozen voor overgang naar geheel nieuwe clubkleding en niet door te gaan met de huidige clubkleding met alleen voor nieuwe leden zonder sponsornamen. Dit besluit heeft aanzienlijke financiële gevolgen vooral voor de leden uit de Toer- en MTB groep. De leden uit de Toer-  en MTB groep bezitten in het algemeen meer clubkleding dan de leden van F&G en een overgang op nieuwe clubkleding heeft dus niet voor iedere groep dezelfde financiële gevolgen. 

Het bestuur vindt dat de kledingcommissie kan beslissen wat de clubkleding na 1-01-2020 wordt, eventueel kan de kledingcommissie het besluit nog voorleggen aan de ALV. Het bestuur wil in eerste instantie van deze commissie horen of er voldoende draagvlak bij de Toer- en MTB groep is om over te gaan naar geheel nieuwe clubkleding. Daarna kan de commissie starten met  het opstellen van een plan van aanpak en voor goedkeuring voorleggen aan het bestuur.  Alle zaken die van belang zijn, worden in het plan van aanpak opgenomen, zoals keuze leverancier, bestelprocedure, paskleding, pasavonden, afleverpunt,  etc. 

Omdat de uitvoering veel tijd zal vergen, wil het bestuur starten met de eerste stap om Paul en Gerard  te vragen aan te geven hoe groot het draagvlak is voor  de  algehele wijziging van de clubkleding bij de Toer en MTB groep.

 Aanmelding voor de kledingcommissie vanuit F&G, voor 1 juni, is welkom.

 Het Bestuur

 

Nieuws overzicht