Najaars ALV op 27 november 2019

De Najaars ALV zal plaatsvinden op woensdag 27 november 2019. Noteer deze datum alvast in je agenda. De volledige agenda zal jullie uiterlijk 14 dagen eerder worden toegezonden.

 

De onderwerpen die zeker op de agenda zullen staan zijn: Aftreden van het huidige bestuur, Aantreden van de nieuwe voorzitter en secretaris, invulling vacature penningmeester, begroting 2020, clubkleding. Wanneer de leden nog vragen of voorstellen hebben voor behandeling in dee ALV graag deze berichten sturen naar secretaris@frtcalmere.nl

Nieuws overzicht