Najaars ALV op 27 november 2019

De Najaars ALV zal plaatsvinden op woensdag 27 november 2019.  De  agenda  is op 7 november j.l.  per email aan alle leden toegezonden en staat  op de website bij de ALV stukken.

 

De lokatie is weer de kantine van de Bulldogs op het FBK, aanvang 19.30 uur.

In deze vergadering zal een bestuurswisseling plaatsvinden. De voorzitter Klaas Huttenga , de secretaris Arie Kool en de penningmeester Ciska van Homoet  treden af. De laatste actie van dit bestuur is de bespreking van de begroting 2020 op basis van de door de commissies ingediende begrotingen.

Het huidige bestuur draagt Willem de Graaf voor als penningmeester. Wanneer de ALV instemt met deze voordracht is het nieuwe bestuur met de in de vorige ALV benoemde voorzitter Paul Groenenberg en secretaris Agnes Honcoop compleet en zal dan na het aftreden van het huidige bestuur de verdere vergadering leiden.

Wanneer de leden nog vragen of voorstellen hebben voor behandeling in dee ALV dan kunnen die tot een week voor aanvang gestuurd worden naar de secretaris

Nieuws overzicht