Zorgplicht vereniging bij de activiteiten van de club

Zorgplicht

De vereniging heeft een zorgplicht d.w.z. een verantwoordelijkheid voor de veiligheid van haar leden bij de activiteiten van de club. 

Indien de vereniging die verantwoordelijkheid onvoldoende neemt, kan de vereniging daar bij een ongeval op worden aangesproken en mogelijk aansprakelijk worden gesteld voor de ontstane schade. Voor de jeugd is die verantwoordelijkheid van de club veel groter dan voor volwassenen. Daarnaast maakt het voor de veiligheid verschil of je rustig over fietspaden fietst dan wel dat je ervoor kiest door de bossen te crossen.

Het bestuur heeft daarom met de coördinatoren van de verschillende groepen afgesproken dat voor alle groepen een eigen protocol wordt opgesteld waarin de afspraken komen te staan die de veiligheid binnen die groep bevorderen. Deze protocollen moeten de coördinatoren voor 1 november aan het bestuur opsturen en worden in de bestuursvergadering van 14 november a.s. besproken en vastgesteld. De leden zullen hier vervolgens over worden geïnformeerd met een nieuwsbrief en publicatie op de website.

Nieuws overzicht