Opheffen handbikegroep

handbike

Het bestuur heeft besloten de handbike groep op te heffen. 

 

Medio 2016 heeft de FRTC Almere, op verzoek van de afdeling revalidatie van de Trappenberg en de afdeling Gehandicaptensport van het Sportbedrijf van de gemeente Almere, het initiatief genomen om de een afdeling Handbiken binnen de vereniging op te richten.
Met een achttal mensen met een fysieke beenbeperking, aanbevolen door de hiervoor genoemde instanties, zijn informatieve gesprekken gevoerd. Zij gaven allen aan de intentie te hebben deel te willen nemen aan een sportieve begeleiding en in dat kader lid te willen worden van de FRTC Almere. Aansluitend daarop is door het bestuur van de vereniging besloten om een afdeling Handbiken op te richten. Aangezien de kennis binnen de vereniging op dit gebied niet aanwezig was, is informatieingewonnen bij de KNWU en een wielervereniging in Amsterdam. Tevens is, mede op hun advies, een ervaren trainer aangetrokken.

Om aan financiële verplichtingen te kunnen voldoen voor het verkrijgen van een accommodatie met trainingsfaciliteiten en vergoeding voor de trainer, is destijds subsidie aangevraagd bij het fonds Gehandicaptensport. Per schrijven van 11 november 2016 is subsidie toegekend, op basis waarvan de vereniging kon starten met alle voorbereidingen en uiteindelijk de uitvoering van de training van de acht mensen die zich hadden aangemeld.

In het begin werd de training gevolgd door een vijftal deelnemers. Al vrij snel bleek echter dat persoonlijke gevoelens van de deelnemers de overhand kregen boven de intentie om te komen trainen. Daarnaast bleek dat het ingeschatte aantal nieuwe deelnemers vanuit de Trappenberg en afdeling Gehandicaptensport, niet werd gerealiseerd. Er is in drie jaar tijd geen enkele nieuwe deelnemer gekomen. 
Aangezien, mede door toenemende fysieke klachten, ook het enthousiasme onder de oorspronkelijke deelnemers sterk afnam was het resultaat dat per medio 2019 nog maar twee mensen met wisselende aanwezigheid, deelnamen aan de trainingen. 

Begin 2019 heeft het bestuur overwogen om de activiteit te beëindigen, maar uiteindelijk is er voor gekozen om het nog een jaar te continueren via de Trappenberg en de afdelingen Gehandicaptensport een wervingsactie te starten. Helaas moeten wij op dit moment vaststellen dat dit niet heeft geresulteerd in nieuwe deelnemers. Daarnaast heeft ook nog iemand opgezegd met als resultaat dat we nu nog maar één deelnemer hebben voor het Handbiken.

In de vergadering van oktober 2019 heeft het bestuur in vervolg op geschetste ontwikkelingen het besluit genomen om de afdeling Handbiken op te heffen. De laatste deelnemer hebben wij geadviseerd zich aan te sluiten bij een vereniging in Amsterdam en de trainer hebben we bedankt voor zijn inzet. Op zich een stap die het bestuur nooit hadden willen nemen, maar die gezien de ontwikkeling voor ons de enig overblijvende optie is.

 

Nieuws Overzicht