Agenda ALV 26 februari 2020

Agenda Vergadering Algemene Ledenvergadering

Datum 26 februari 2020, Aanvang 19.30 uur

Locatie Clubgebouw De Bulldogs 

1. Opening

2. Verslag ALV 27 november 2019 (verslag)

3. Mededelingen

4. Jaarverslag 2019 (jaarverslag)

5. Financieel jaarverslag 2019 (jaarverslag)

6. Benoeming nieuwe kascommissie

7. Financiën 2020 (memo)

8. Jeugd-MTB: vignetten en contributie (memo)

9. Rondvraag

10. Sluiting

Achter de agendapunten staan tussen haakjes de betreffende stukken benoemd die zijn/worden gepubliceerd op de website. Zie Home page>Over ons>Documenten>Algemene Ledenvergadering. Wel eerst inloggen.

Downloads:

Nieuws overzicht