Maatregelen als gevolg van het coronavirus

Beste clubleden, 

De impact die het coronavirus op onze samenleving heeft is enorm. In een korte tijdsspanne zijn steeds strenger wordende maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het virus voldoende tegen te gaan. 

De capaciteit in de gezondheidszorg mag niet overbelast raken. Vanzelfsprekend volgt onze vereniging die maatregelen van het kabinet/RIVM op. Thans moeten sociale contacten zoveel mogelijk beperkt worden en indien die contacten wel plaatsvinden moet een minimale afstand van anderhalve meter in acht worden genomen. Fietsen in groepen zoals we dat gewend zijn, is dan niet meer mogelijk. Voorzover de commissies hiertoe al niet zelf hadden besloten, worden de trainingen, clubritten en andere activiteiten voor alle groepen van onze vereniging tot nadere orde gestaakt. 

Dat wil niet zeggen dat niet meer buiten gefietst kan worden. Het wordt aanbevolen te sporten. Doe dit echter alleen als je niet tot een risicogroep behoort, je geen verkoudheidsklachten hebt, houd afstand tot anderen, let op de hygiëne en geniet er van! 

Het bestuur 

19 maart 2020 

Nieuws overzicht