Contributie

 

Contributie 2024

 

Basislidmaatschap

€ 50,00

Toeslagen op de basiscontributie:

 

Jeugdleden (t/m het jaar waarin je 14 wordt)

€ 10,00

Nieuwelingen en junioren  (vanaf het jaar waarin je 15 wordt t/m het jaar waarin je 18 wordt)

€ 15,00

Belofte, elite en anderen 17+ die actief blijven bij (jeugd-)wielrennen of  (jeugd-)mountainbiken (vanaf het jaar waarin je 18 wordt en ouder)

€ 15,00

(Jeugd-)wielrennen - Het lidmaatschap van de KNWU is inbegrepen in de contributie. Je dient zelf een wedstrijdlicentie aan te schaffen in 'MijnKNWU'. 

-

(Jeugd-)mountainbiken  - Voor het vignet 'Utrechtse Heuvelrug' geldt een toeslag.

Inbegrepen in de contributie: Het vignet mtb-routes in Almere (MTB & More); lidmaatschap bij de KNWU wanneer je gaat wedstrijdrijden. Je dient zelf een wedstrijdlicentie aan te schaffen in 'Mijn KNWU'.

€ 7,50

Volwassenen (niet wedstrijd) kunnen indien gewenst via de secretaris het lidmaatschap aanvragen van de KNWU. Let op: Indien je het lidmaatschap van de KNWU wenst op te zeggen dien je dit uiterlijk 15 november van het voorafgaande jaar door te geven aan de secretaris.

 € 14,00

Volwassenen kunnen voor eigen kosten lid worden bij de NTFU.

€ 45,00

 logo_jeugdfonds_sport_cultuur_2.png   

Voor ouders: Gratis proeflessen, lidmaatschap en fiets(spullen) in bruikleen voor kinderen van minder vermogende ouders

De contributiekosten zijn gering, maar samen met de kosten van een fiets en alle andere spullen die nodig zijn, kunnen de kosten flink oplopen. Daarom is samen met het Jeugdfonds een all inclusive-lidmaatschap bedacht, voor kinderen van minder vermogende ouders. Je hoeft dan niet zelf alle dure spullen te kopen, maar krijgt deze in bruikleen van de vereniging. De kosten van dit lidmaatschap worden volledig gedragen door het Jeugdfonds Sport en Cultuur en de vereniging. De aanvraag moet direct na de gratis proeflessen worden gedaan bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Laat dit aan de coördinator van de groep weten, dan kan uw zoon/dochter gedurende de aanvraagprocedure gewoon lekker doorfietsen. Mocht de aanvraag onverhoopt niet gehonoreerd worden door het Jeugdfonds, dan worden over de voorbije periode geen kosten in rekening gebracht. Een aanvraag moet gedaan worden via een intermediair bij het Jeugdfonds. Vaak is dit iemand van de school. Proefleden kunnen meer informatie krijgen bij Paul Groenenberg, M: 06 - 4731 9841, E: voorzitter@frtcalmere.nl.

In bruikleen wordt gegeven: shirt korte mouwen; shirt lange mouwen; broek kort; broek lang; schoenen (SPD); helm; vignet Almere (JMTB); vignet Utrechtse heuvelrug (JMTB);  fiets (race of mtb).

Voor intermediairs: 

Samen met het Jeugdfonds hebben wij voor kinderen die via het Jeugdfonds lid worden een all inclusive-lidmaatschap bedacht. Op het aanvraagformulier moet worden aangegeven All inclusieve-lidmaatschap contributie € 300,00.