Lidmaatschapstarieven FRTC Almere

De lidmaatschapstarieven voor de FRTC Almere worden jaarlijks vastgesteld door het Bestuur. Indien er naast de indexering van het CBS andere verhogingen worden voorgesteld dan dienen die door de Algemene Ledenvergadering, op voorstel van het bestuur, te worden vastgesteld.

De tarieven vermeld voor JeugdWedstrijdrijders zijn exclusief de licentie, maar wel inclusief het jaarlijks verplichte lidmaatschapstarief voor basisleden voor de KNWU. Wil je echte wedstrijden gaan rijden dan dien je dus zelf nog een licentie bij de KNWU aan vragen.

Het lidmaatschap voor de FRTC Almere loopt van 1 januari tot 31 december van een kalenderjaar. 
Wil je onverhoopt je lidmaatschap beëindigen, dan dien je dat via de website nadat je bent ingelogd via de beschrijving bij Opzeggen, uiterlijk één maand voor het einde van het jaar te doen.
Een lidmaatschap wordt aangegaan voor een volledig kalenderjaar. Tussentijdse restitutie van lidmaatschapsgelden vindt niet plaats, tenzij het bestuur anders besluit.

Tarieven 2019.

Omschrijving  Tarief
Lidmaatschap
leden Toer, MTB, Fiets en Geniet, Wedstrijd en Handbike
 
Hoofdlid € 45,00 per jaar 
Gezinslid € 40,00 per jaar
Jeugdlid (8 - 18 jaar) € 40,00 per jaar
   
 Lidmaatschap Jeugdwedstrijdrijders:  
 Jeugdlid (8 - 18 jaar) € 40,00 per jaar
   
 Donateur  € 30,00 per jaar
    
 Adminstratiekosten bij aanmelding € 5,00