Contributie

 

Contributie 2022

Basislidmaatschap

€ 45,00

All inclusive-lidmaatschap via het Jeugdfonds Sport en Cultuur

 

voor ouders en intermediairs: zie onder aan deze pagina

   

Toeslagen op het basislidmaatschap 2022

Jeugd-wielrennen - Het lidmaatschap van de KNWU is bij jeugdleden inbegrepen in de contributie. Benodigde wedstrijdlicenties moet je (indien nodig) zelf aanschaffen via 'MijnKNWU'.

Voor de kosten van licenties, zie KNWU

Jeugd-mountainbiken  –  Voor jeugdleden geldt een toeslag van €7,50 op de contributie i.v.m. een vignet voor de mtb-parcoursen op de Utrechtse Heuvelrug. Jeugdleden krijgen van de vereniging een vignet voor de mtb-routes in Almere (MTB & More). Je bent jeugdlid tot en met het jaar waarin je 18 wordt.

€ 7,50

Volwassenen (toer en mtb) - Indien gewenst kunnen volwassenen voor eigen kosten het lidmaatschap aanvragen van de NTFU. Via de NTFU kan dan een fietsverzekering geregeld worden. Indien je geen verzekering hebt, zal je de kosten bij schade doorgaans zelf moeten betalen, ook al kwam je door een ander ten val. De gewone aansprakelijkheidsregels gelden immers niet tijdens een sportsituatie.

Voor de kosten van het lidmaatschap, zie NTFU.

 logo_jeugdfonds_sport_cultuur_2.png   

Voor ouders: Gratis proeflessen, lidmaatschap en fiets(spullen) in bruikleen voor kinderen van minder vermogende ouders

De contributiekosten zijn gering, maar samen met de kosten van een fiets en alle andere spullen die nodig zijn, kunnen de kosten flink oplopen. Daarom is samen met het Jeugdfonds een all inclusive-lidmaatschap bedacht, voor kinderen van minder vermogende ouders. Je hoeft dan niet zelf alle dure spullen te kopen, maar krijgt deze in bruikleen van de vereniging. De kosten van dit lidmaatschap worden volledig gedragen door het Jeugdfonds Sport en Cultuur en de vereniging. De aanvraag moet direct na de gratis proeflessen worden gedaan bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Laat dit aan de coördinator van de groep weten, dan kan uw zoon/dochter gedurende de aanvraagprocedure gewoon lekker doorfietsen. Mocht de aanvraag onverhoopt niet gehonoreerd worden door het Jeugdfonds, dan worden over de voorbije periode geen kosten in rekening gebracht. Een aanvraag moet gedaan worden via een intermediair bij het Jeugdfonds. Vaak is dit iemand van de school. Proefleden kunnen meer informatie krijgen bij Paul Groenenberg, M: 06 - 4731 9841, E: voorzitter@frtcalmere.nl.

In bruikleen wordt gegeven: shirt korte mouwen; shirt lange mouwen; broek kort; broek lang; schoenen (SPD); helm; vignet Almere (JMTB); vignet Utrechtse heuvelrug (JMTB);  fiets (race of mtb).

Voor intermediairs: 

Samen met het Jeugdfonds hebben wij voor kinderen die via het Jeugdfonds lid worden een all inclusive-lidmaatschap bedacht. Op het aanvraagformulier moet worden aangegeven All inclusieve-lidmaatschap contributie € 300,00.