Wedstrijdrijden bij FRTC Almere

Ten gevolge van enerzijds het feit dat er voor het wedstrijdrijden in Almere geen veilig wielercircuit beschikbaar is en dit vooralsnog ook niet in een planning staat om gerealiseerd te worden, en anderzijds het zeer beperkte aantal volwassen leden van de wedstrijdgroep, heeft het bestuur van de FRTCA besloten om de activiteit Wedstrijdrijden voor Volwassenen vanaf 1 januari 2017 niet meer aan te bieden. Geïnteresseerden kunnen via het secretariaat van de FRTCA informatie krijgen over alternatieven.
In aansluiting op dit besluit zullen na 1 januari 2017 dus ook geen wedstrijden meer worden georganiseerd.

Gezien de belangstelling vanuit de jeugd is besloten om de trainingen op de zaterdagmorgen te continueren. Zie de informatie bij Wedstrijdrijden Jeugd