Lidmaatschap

Lidmaatschap aanvragen

Leuk dat je lid wilt worden van onze wielervereniging! Vul hiervoor het inschrijfformulier in. De hoogte van de jaarlijkse contributie staat vermeld op de pagina contributie. Op deze pagina staat ook een mooie regeling voor kinderen van minder vermogende ouders. Het contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december en het deel van het jaar dat reeds voorbij is, wordt op de contributie in mindering gebracht.

Lidmaatschap opzeggen

Het lidmaatschap kan je opzeggen door in te loggen op de website van de vereniging en bij persoonsgegevens te kiezen voor ‘beëindiging lidmaatschap’. Opzegging dient vóór 1 december van het voorafgaande jaar te zijn gedaan. Bij opzeggingen daarna blijft de contributie over het gehele jaar verschuldigd. Indien het niet lukt om in te loggen op de website, kan ook per brief of emailbericht gericht aan de secretaris worden opgezegd. Het postadres van de vereniging is Danslaan 38, 1326 NA Almere. Het emailadres van de secretaris is secretaris@frtcalmere.nl.