Maatregelen als gevolg van het coronavirus

Beste clubleden, 

De impact die het coronavirus op onze samenleving heeft is enorm. In een korte tijdsspanne zijn steeds strenger wordende maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het virus voldoende tegen te gaan. 

Lees meer