Toerfietsen 2018

In een aantal voorgaande Nieuwsbrieven hebben we jullie regelmatig geïnformeerd over mogelijke verbeteringen in het fietsen van de clubritten voor de Toerfietsers.
We hebben een behoefte-inventarisatie gehouden, de resultaten daarvan zijn besproken door de Toercommissie met het bestuur, de conclusies zijn getoetst met een aantal leden en de functie wegkapitein is gedefinieerd en er zijn twee cursussen voor wegkapiteins gehouden. Wat gaat er dit seizoen wijzigen?

Lees meer

De Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG

OP 25 mei wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht.
In het kort een regelgeving om te zorgen dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn en blijven.
Uiteraard is dit ook van toepassing om onze ledenadministratie.

Lees meer

Nieuwe bestelprocedure clubkleding

Clubkleding

Sinds 1 januari zijn we v.w.b. het laten maken en leveren van onze clubkleding overgegaan naar het bedrijf Just Cycle. De redenen daarvoor hebben we in eerdere nieuwsbrieven  toegelicht. We hebben dit moment tevens aangepakt om de bestelprocedure te vereenvoudigen. U kunt het in feite nu helemaal zelfstandig regelen. Uiteraard blijft het design ongewijzigd.

 

Lees meer