Lidmaatschap

Lid worden

Wij stellen het zeer op prijs dat je lid wilt worden van onze wielervereniging! Je wordt lid door het inschrijfformulier in te vullen en te verzenden. De hoogte van de jaarlijkse contributie staat vermeld onder contributie. Het contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Het deel van het jaar dat reeds voorbij is, wordt op de contributie in mindering gebracht. Bij inschrijving verleen je toestemming voor het automatisch incasseren van de contributie. Wanneer je het later niet eens bent met een incasso, kan je het bedrag binnen 8 weken via jouw bank laten terugboeken. Bij inschrijving wordt een minimum aan persoonsgegevens bewaard. Vanzelfsprekend gaan we uiterst zorgvuldig om met deze gegevens. Zie hierover onze privacyverklaring. Door inschrijving onderschrijf je de statuten van de vereniging.

Wanneer je in 2020 lid wordt, krijg je een fikse korting (€ 27,50) op de aanschaf van jouw nieuwe clubshirt. Vul dus snel het inschrijfformulier in en fiets mee met FRTCA, dé wielervereniging van Almere voor jeugd, volwassenen en senioren!


Informatie en kennismaken

Veel informatie kun je vinden op de pagina’s Jeugd, Volwassenen en Senioren. Wanneer iets niet duidelijk is of je wilt eerst een keer meefietsen, neem dan even contact op met de coördinator van de betreffende groep. Je bent van harte welkom!  

Opzeggen lidmaatschap

Leden kunnen hun lidmaatschap eenvoudig opzeggen door in te loggen op de website van de vereniging en bij persoonsgegevens te kiezen voor ‘beëindiging lidmaatschap’. Opzegging voor het aankomende contributie-jaar dient voor 1 januari te zijn gedaan. Bij opzeggingen daarna blijft de contributie verschuldigd. Bij opzegging gedurende het contributiejaar is restitutie van de contributie niet mogelijk.