Lidmaatschap

Lidmaatschap aanvragen

Wij stellen het zeer op prijs dat je lid wilt worden van onze wielervereniging! Je wordt lid door het inschrijfformulier in te vullen en te verzenden. De hoogte van de jaarlijkse contributie staat vermeld onder de button contributie. Het contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december en het deel van het jaar dat reeds voorbij is, wordt op de contributie in mindering gebracht. Bij inschrijving wordt een minimum aan persoonsgegevens bewaard. Vanzelfsprekend gaan we uiterst zorgvuldig om met deze gegevens. Zie hierover onze privacyverklaring. Door inschrijving onderschrijf je de statuten van de vereniging.

Nieuwe leden krijgen in 2021 een korting van €20,- op hun eerste clubtenue.

Vul het inschrijfformulier in en fiets mee met FRTCA, dé wielervereniging van Almere voor jeugd, volwassenen en senioren!

Informatie en kennismaken

Veel informatie over de vereniging kan je vinden op de pagina’s Jeugd, Volwassenen en Senioren. Wanneer iets niet duidelijk is of je wilt eerst een paar keer meefietsen voordat je lid wordt, neem dan even contact op met de coördinator van de betreffende groep. Je bent van harte welkom!  

Opzeggen lidmaatschap

Leden kunnen hun lidmaatschap eenvoudig opzeggen door in te loggen op de website van de vereniging en bij persoonsgegevens te kiezen voor ‘beëindiging lidmaatschap’. Opzegging dient vóór 1 december van het voorafgaande jaar te zijn gedaan. Bij opzeggingen daarna blijft de contributie over het gehele jaar verschuldigd. Indien het niet lukt om in te loggen op de website, kan ook per brief of emailbericht gericht aan de secretaris worden opgezegd. Het postadres van de vereniging is Danslaan 38, 1326 NA Almere. Het emailadres van de secretaris is secretaris@frtcalmere.nl.